USA: Salute to anarchist YPG fighter Jordan MacTaggart from NYC anarchists

When anarchism was born, it was born as a borderless struggle and as a struggle for a free world. From its inception as a political theory its proponents moved across territories to engage in the struggle, connected with comrades, and fought alongside those who struggled for liberation as virulently as they did.

In New York we struggle on the backs of giants, yet still for a hundred years, against a massive state that never stopped its colonial, imperial incursions. Rojava has pried open the hegemonic monster of the state and illuminated the possibility of liberation in the struggle of anarchists worldwide; not just anarchists but all those who feel the inescapable draw of a free life.

We are here to say goodbye to Jordan MacTaggart (also known as Ciwan Firat). He was an american anarchist and YPG fighter who gave his life for the liberation of Manbij: a key point in the struggle for Rojava and a city under the oppressive rule of Daesh.

We salute you as a comrade who deeply knew the struggle we face here.

We salute you for recognizing the importance of Rojava in our international struggle and for making the ultimate sacrifice to help keep the revolutionary struggle alive.

We will never forget that when you lay on that field injured, you asked those of us who remain to keep the revolution going.

For the sacrifice you have made we deepen our commitments to the struggle here,
to fighting for the revolution in Rojava,
and to acting on all fronts of this battle with the dedication you have set.

Biji Ciwan Firat
Biji Rojava
Long live the anarchist fighters
Long live the revolution

– Anarchists of New York

******

Silava şehida Jordan MacTaggart (Ciwan Firat)

Dema anarşizm çêbû, ew tekoşinekê bê sinor bû wek tekoşinekê bo cihana azad. Ji derxistina vê teoriya politîkê ve ew şopanvan di nav gelek cih de tekoşin dikin, tevlî hevalan dibin û cem wan ji bo rizgariya herî mezin şer dikin.

Di New York de em tedikoşin dijî desthilatdarî, lê ji sedsalan ve desthilatdar karê xwe wek împeriyalîzm û dagirkêrtî nesekiniya. Rojava rêya nû nîşana me dide rêya jêkirina dewlet û îmkana rizgarbûna tekoşinên anarşiştên cihanê; ne tenê anarşiştan lê hemû gelên azad.

Da ku em rêza xeyala Jordan MakTegart (nava hariket Ciwan Firat) bigrin, em vêderê silava hevala me dikin. Ew anarşiştekî Amrîka bû û şervanekî YPG ku jiyana xwe da rizgarkirina Manbec: cihekî girîing ji bo tekoşina Rojava berê bin zulma çeteyên DAIŞ.

Em silava hevala me ya tekoşina vêderê dikin.

Em silava te ji bo dîtina girîngtiya şoreşa Rojava di asta tekoşina navnetewiyê de û ji bo fedaya herî mezin bi nava jiyana tekoşinên şoreş.

Em ê tucar dema tu li qad birîndar bû ji bîr nekin û te pirskiribû kesên ku man, em bikin şoreşê bidome bimeşe.

Ji bo fedaya te em bi xeyala te soz didin em ê tekoşinên vêderê berdewam bikin, ji bo Rojava şer bikin û di hemû cihên pêwîst de ser rêya te cihê xwe bigrin, her tim bi hewla te.

Bijî Ciwan Firat
Bijî Rojava
Bijî şervanên
anarşişt Bijî şoreş

– Anarşiştên New York

This entry was posted in Anarchists of New York, Ciwan Firat, International Solidarity, Jordan MacTaggart, Manbij, New York City, Rojava, Syria, USA, YPG. Bookmark the permalink.

4 Responses to USA: Salute to anarchist YPG fighter Jordan MacTaggart from NYC anarchists

  1. Pingback: Памяці Джордана МакТагарта — Прамень

  2. Pingback: USA: Salute to anarchist fighter Jordan MacTaggart from NYC anarchists | Mpalothia

  3. Pingback: USA: Salute to anarchist YPG fighter Jordan MacTaggart from NYC anarchists | Insurrection News | Insurrection

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s